1.

Dom
Mieszkanie
Biuro
Oświata (szkoły, przedszkola)
Zaklad produkcyjny
Obiekty Sakralne
Hala magazynowa
Sklep
Gospodarstwo rolne
Urzędy i instytucje
Hotel

2.
Przewodowy
Bezprzewodowy

3.
Od tygodnia do dwóch tygodni
Od dwóch tygodni do 3 tygodni
Od 3 tygodni do 4 tygodni
Więcej niż miesiąc

4.
sztuk do 25 metrów widoczności w nocy
sztuk do 30 metrów widoczności w nocy
sztuk do 40 metrów widoczności w nocy
sztuk do 50 metrów widoczności w nocy
sztuk powyżej 50 metrów widoczności w nocy

5.
TakNie

6.
TakNie

7.
TakNie
8.
EkonomicznąOptymalnąDla wymagających