1.

  Dom
  Mieszkanie
  Biuro
  Oświata (szkoły, przedszkola)
  Zaklad produkcyjny
  Obiekty Sakralne
  Hala magazynowa
  Sklep
  Gospodarstwo rolne
  Urzędy i instytucje
  Hotel

  2.
  Przewodowy
  Bezprzewodowy

  3.
  Od tygodnia do dwóch tygodni
  Od dwóch tygodni do 3 tygodni
  Od 3 tygodni do 4 tygodni
  Więcej niż miesiąc

  4.
  sztuk do 25 metrów widoczności w nocy
  sztuk do 30 metrów widoczności w nocy
  sztuk do 40 metrów widoczności w nocy
  sztuk do 50 metrów widoczności w nocy
  sztuk powyżej 50 metrów widoczności w nocy

  5.
  TakNie

  6.
  TakNie

  7.
  TakNie
  8.
  EkonomicznąOptymalnąDla wymagających