Zabezpieczenia w firmach – kamery, alarmy, kontrola dostępu

Monitoring w firmie
—–
Monitoring w firmie kojarzy się najczęściej z koniecznością zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa przed osobami niepowołanymi, współcześnie system kamer i kontroli dostępu ma jednak dużo szersze zastosowanie.

[Monitoring]

Oczywiście naczelnym zadaniem monitoringu nadal jest ochrona własności i możliwie jak najszybsza identyfikacja sprawcy przestępstwa lub wyszczególnienie go jeszcze przed dokonaniem zaboru mienia. Jednak poza wspomaganiem ochrony majątku, monitoring może też zwiększyć bezpieczeństwo osób pracujących w danym przedsiębiorstwie, a także nadzorowanie właściwego przebiegu pracy. Lepsza ochrona i uniemożliwienie osobom niepowołanym wejścia do firmy, znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa pracowników, zwłaszcza jeśli pracują oni przy wrażliwych danych lub mają na co dzień styczność z pieniędzmi. Dodatkowo monitoring, pozwala nam w większym stopniu kontrolować czas pracy, dzięki czemu wydatnie zwiększa się wydajność pracy całego zespołu, a tym samym rosną zyski firmy. Ostatecznie system kamer, to znacząca oszczędność. Nie musimy już bowiem w tak dużym stopniu inwestować w ochronę. Czynnik ludzki staję się zbędne w miejscu, gdzie jedynym zadaniem ochrony było patrolowanie danej powierzchni. W tej chwili są w stanie robić to kamery, które jednocześnie są wydajniejsze i skuteczniejsze. Monitoring można połączyć bowiem z system kontrolującym czas pracy pracowników oraz z systemami kontroli dostępu.

[Kontrola dostępu]

Kontrola dostępu może być zamontowana, jednako w dużym przedsiębiorstwie, jak też małe firmie zatrudniające kilku lub kilkunastu pracowników. System ten pozwala na skuteczne kontrolowanie w zakresie korzystania przez pracowników z poszczególnych pomieszczeń i stref. Dzięki jego zamontowaniu będziemy mieli pewność, że tylko osoby upoważnione, będą mogły poruszać się w danej strefie i korzystać z wyznaczonych do ich zadań pomieszczeń, a tym samym urządzeń i danych. Kontrola dostępu to nie tylko większe bezpieczeństwo wewnątrz budynku firmy, ale też racjonalizacja pracy zespołu i jasne określenie celów dla poszczególnych pracowników.