Monitoring wspólnot mieszkaniowych

Zamknięte osiedla mieszkaniowe, w których funkcjonuje wspólnota, mogą zdecydować się na zainstalowanie monitoringu i alarmów. Uchroni to mieszkańców przed wtargnięciem na ich teren osób niepożądanych oraz na identyfikację ewentualnych włamywaczy lub złodziei.

Zwiększone poczucie bezpieczeństwa

Instalacja monitoringu we wspólnotach mieszkaniowych wpływa na podwyższone poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Strzeżone osiedle zapewnia nam i naszym najbliższym prywatność. System monitoringu może gwarantować nadzór nad całym obszarem, który jest we władaniu wspólnoty mieszkaniowej. Dobrze jest zainstalować kamery przed wejściami do budynków mieszkalnych, na parkingach, placach zabaw na osiedlu, czy w podziemnym garażu lub na klatkach schodowych.
Na podstawie zapisów z monitoringu można zidentyfikować złodzieja rowerów, samochodów czy wózków dziecięcych pozostawionych na parkingu i w garażu wspólnym, a także osoby, które chciałyby wtargnąć do mieszkań na osiedlu. W skrajnych przypadkach zapisy z kamer mogą stać się dowodami w sprawach sądowych.

Ochrona przed wandalami

Kolejną zaletą monitoringu we wspólnocie mieszkalnej jest zapobieżenie aktom wandalizmu. Połamane ławki, czy pomalowane sprayem ściany budynków mieszkalnych nie będą już stawały się udziałem danej wspólnoty. System monitoringu powinien zneutralizować skutecznie niektóre, wybitnie niepożądane zachowania na terenie osiedla. Może wyeliminować zajścia związane z niszczeniem mienia czy spożywaniem alkoholu na klatkach schodowych i na ławkach pod oknami mieszkańców.