Montaż kamer w szkołach

Coraz częściej monitoring spotykany jest w szkołach i innych placówkach oświatowych. Jaki jest cel takiej inwestycji i czy rzeczywiście warto się jej podjąć?

Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli

Podstawowym zadaniem, stawianym przed monitoringiem instalowanym w szkołach, jest solidne zabezpieczenie wszystkich osób, które znajdują się w budynku lub na terenie placówki oświatowej. Zarówno chodzi tu o uczniów, czy studentów oraz nauczycieli, wykładowców oraz pracowników administracyjnych. Monitoring chroni przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kamery pozwalają na wychwycenie w porę wtargnięcie do szkoły osób do tego niepowołanych, które mogłyby mieć przestępcze zamiary.
Na boiskach szkolnych, na korytarzach czy przed szkołą dzięki kamerom można sprawować stały nadzór nad wszystkimi osobami, jakie znajdują się w takich miejscach.

Ochrona szkolnego mienia

Dewastacje, niszczenie mienia szkoły, np. malowanie po murach szkolnych farbą w sprayu, łamanie ławek, niszczenie szkolnych korytarzy, to tylko jedne z wielu problemów, z jakimi zmagają się placówki oświatowe. Wandalami mogą być zarówno sami uczniowie, jak i osoby trzecie, które z różnych powodów dostały się na teren szkoły, w godzinach zajęć lub poza godzinami pracy szkoły czy innych placówek edukacyjnych.
Kamery stosowane wewnątrz obiektów szkolnych pełnią funkcje porządkowe, pozwalając na kontrolowanie zachowania uczniów. W obiektach szkolnych stosować powinno się systemy kamer o podwyższonej ochronie, które są odporne na akty wandalizmu.