Montaż kamer w Urzędach

W zasadzie w każdej urzędzie i instytucji na szczeblu krajowym, wojewódzkim czy samorządowym, są instalowane kamery monitoringu. Także obszar wokół urzędów jest z reguły monitorowany, podobnie jak należące do nich parkingi. Jaki jest cel takiego systemu monitoringu?

Odpowiednie zabezpieczenie dla każdej placówki

Kamery i alarmy, które wspólnie mogą utworzyć kompleksowy system monitoringu pozwalają na odpowiednie zabezpieczenie każdej placówki urzędu czy instytucji. Wpływa to na jej prawidłowe funkcjonowanie, a przede wszystkim zapewnia ochronę personelu i wszystkich interesantów.
Nikt niepożądany nie wejdzie do instytucji lub urzędu z zamiarem przestępczym, ponieważ od razu zostanie wychwycony przez „oko” kamery. Najczęściej przy odbiornikach kamer z monitoringu stale siedzi pracownik ochrony, który monitoruje, co dzieje się w poszczególnych częściach budynku lub w jego najbliższym otoczeniu.
Jeśli nawet ktoś zdecyduje się wynieść ważne dokumenty, do czego nie jest uprawniony, albo przedostać się do strefy, w której absolutnie nie powinien się znaleźć, monitoring pozwoli go zidentyfikować i udaremnić jego działania.

Ochrona przed kradzieżą

Na parkingach pod urzędem parkuje wielu petentów i samych urzędników. Monitoring działa jak dodatkowe zabezpieczenie ich mienia. Chroni również przed kieszonkowcami. Choć być może nie udaremni całkowicie przestępstwa, to zapis obrazu i dźwięku z miejsca zdarzenia pozwoli policji czy innym służbom rozpoznać przestępcę i go złapać, wyciągając konsekwencje z popełnionych przez niego czynów.
—–